Advies

Hoe beheren we water? En waarvoor? Droge voeten en schoon water? Speelt waterbeheer een rol in ruimtelijke ordening en -kwaliteit? En hoe maken we besluiten die breed gedragen worden en toch betaalbaar blijven? Vragen die, door de veelheid aan ideeën, organisaties en belanghebbenden niet eenvoudig beantwoord kunnen worden.

Kees Blok werkt aan deze vraagstukken en combineert vaktechnisch inzicht met ervaring in communicatie en facilitatie; en met een goed gevoel voor bestuurlijke processen.


Voorbeeld 6

Hoe brengt de Turkse overheid haar waterbeheer in overeenkomst met de vereisten van de Europese Kaderrichtlijn Water?
Kees Blok ondersteunt Turkse waterbeheerders in het benoemen van maatregelen en tijdspannes waarmee cq. waarin voldaan kan worden aan Europese chemische en biologische normen. Hij helpt bij het opstellen van een invoeringsprogramma voor de Kaderrichtlijn.