Advies

Hoe beheren we water? En waarvoor? Droge voeten en schoon water? Speelt waterbeheer een rol in ruimtelijke ordening en -kwaliteit? En hoe maken we besluiten die breed gedragen worden en toch betaalbaar blijven? Vragen die, door de veelheid aan ideeën, organisaties en belanghebbenden niet eenvoudig beantwoord kunnen worden.

Kees Blok werkt aan deze vraagstukken en combineert vaktechnisch inzicht met ervaring in communicatie en facilitatie; en met een goed gevoel voor bestuurlijke processen.


Voorbeeld 10

Wat betekent de nieuwe waterwet voor de dagelijkse praktijk van bestemmen en toetsen van plannen?
Kees Blok traint specialisten in ruimtelijke ordening van detacheringbureau Ordito B.V. over de implicaties van de nieuwe waterwet voor ruimtelijke plannen. Kernboodschap is dat gemeenten ten aanzien van waterbeheer een grotere broek kunnen aantrekken.