Advies

Hoe beheren we water? En waarvoor? Droge voeten en schoon water? Speelt waterbeheer een rol in ruimtelijke ordening en -kwaliteit? En hoe maken we besluiten die breed gedragen worden en toch betaalbaar blijven? Vragen die, door de veelheid aan ideeën, organisaties en belanghebbenden niet eenvoudig beantwoord kunnen worden.

Kees Blok werkt aan deze vraagstukken en combineert vaktechnisch inzicht met ervaring in communicatie en facilitatie; en met een goed gevoel voor bestuurlijke processen.


Voorbeeld 20

Wat kunnen u en ik doen om de energietransitie te versnellen en daarmee onze afhankelijkheid van fossiele energie afbouwen?

Kees Blok is actief lid van de cooperatie Lingewaard Energie (www.lingewaardenergie.nl) en richt zich op communicatie en op de relatie met de lokale politiek. Ook is hij mede-investeerder in het grootste drijvende zonnepark van het Europees vasteland (www.drijvendzonneparklingewaard.nl/).