Advies

Hoe beheren we water? En waarvoor? Droge voeten en schoon water? Speelt waterbeheer een rol in ruimtelijke ordening en -kwaliteit? En hoe maken we besluiten die breed gedragen worden en toch betaalbaar blijven? Vragen die, door de veelheid aan ideeën, organisaties en belanghebbenden niet eenvoudig beantwoord kunnen worden.

Kees Blok werkt aan deze vraagstukken en combineert vaktechnisch inzicht met ervaring in communicatie en facilitatie; en met een goed gevoel voor bestuurlijke processen.


Voorbeeld 12

Welke rol speelt een gemeente bij beheer van oppervlakte- en grondwater? Kan waterbeheer bijdragen aan ruimtelijke ordening?
Kees Blok helpt de gemeente Gemert-Bakel  haar waterplannen op te stellen. Beekherstel, toetsing van nieuwe ontwikkelingen en minder wateroverlast in de bebouwde kom zijn belangrijk. De nieuwe Waterwet is de basis voor een proactieve rol van de gemeente bij waterbeheer.