Advies

Hoe beheren we water? En waarvoor? Droge voeten en schoon water? Speelt waterbeheer een rol in ruimtelijke ordening en -kwaliteit? En hoe maken we besluiten die breed gedragen worden en toch betaalbaar blijven? Vragen die, door de veelheid aan ideeën, organisaties en belanghebbenden niet eenvoudig beantwoord kunnen worden.

Kees Blok werkt aan deze vraagstukken en combineert vaktechnisch inzicht met ervaring in communicatie en facilitatie; en met een goed gevoel voor bestuurlijke processen.


Voorbeeld 2

Wat hebben Nederlandse waterschappen in het buitenland te zoeken? Wat kunnen ze bijdragen? Wat steken ze ervan op?
Kees Blok geeft training aan waterschapsmedewerkers die voor activiteiten in het buitenland worden ingezet. Hoe maak je een degelijk projectplan? Wat is je rol? Hoe geef je advies? Klopt het contract wel? En wat doe je wel – of niet – met die cultuurverschillen?