Advies

Hoe beheren we water? En waarvoor? Droge voeten en schoon water? Speelt waterbeheer een rol in ruimtelijke ordening en -kwaliteit? En hoe maken we besluiten die breed gedragen worden en toch betaalbaar blijven? Vragen die, door de veelheid aan ideeën, organisaties en belanghebbenden niet eenvoudig beantwoord kunnen worden.

Kees Blok werkt aan deze vraagstukken en combineert vaktechnisch inzicht met ervaring in communicatie en facilitatie; en met een goed gevoel voor bestuurlijke processen.


Voorbeeld 8

Hoe krijg je een ontspoord project weer op de rails?
Kees Blok bemiddelt tussen partijen om een vastgelopen project weer vlot te trekken. Stap voor stap worden knelpunten benoemd en besproken; verbeteracties worden gezamenlijk geformuleerd en er worden heldere werkafspraken vastgelegd.